Passeig amb galopades


- Passejades d’una o dues hores amb galopades (s’exigeix el nivell de galop)

Preus
+ 21 € / h
+ 42€ / 2h