Doma


Progressant pas a pas tant pel cavall com pel genet, a la doma, s'ensenyen els conceptes bàsics.